Translate

martes, 8 de julio de 2014

TRANSPORTATION - MEDIOS DE TRANSPORTE


 SAUCER - PLATILLO VOLANTE


 AIRPLANE - AVIÓN


 BICYCLE - BICICLETA


 BOAT - BARCA


 BUS - AUTOBÚS


 CAR - COCHE


 HELICOPTER - HELICÓPTERO


 MOTORCYCLE - MOTOCICLETA


 SHIP - BARCO


 SUBMARINE - SUBMARINO


 TAXI - TAXI


 TRAIN - TREN


 TRUCK - CAMIONETA


 TRUCK - CAMIÓN


CANOE - CANOA

No hay comentarios:

Publicar un comentario